Loes video portret

Illustreren is voor mij een manier waarop ik op zoek kan naar de essentie van een emotie, moment of verhaal. Ik probeer abstracte gevoelens, die soms moeilijk onder woorden te brengen zijn, te vangen in beeld. Gevoelens zoals heimwee en eenzaamheid of een melancholisch moment wanneer je het einde van de zomer voelt.

Soms ik zoom even heel erg in op iets waar ik normaal geen oog voor heb. Zoals de vele kleuren een herfstblad, de textuur van een leren tas of de lichtval op een gezicht.

Door die focus kan ik alle ruis even wegfilteren. Ik vind rust in het ordenen van de chaos. Een missie in het creëren van harmonie en ruimte voor verwondering, houvast en contact.

Ik verken graag menselijke interactie, filosofie en psychologie. Ik raak geïnspireerd door muziek en de natuur en voed mijn creativiteit met kleine avonturen.

Ik speel in mijn werk met vorm, contrast, textuur, compositie en kleur. Vooral kleur speelt een belangrijke rol. Het is waar ik van opleef en geprikkeld door raak. Haar sfeerbepalende kracht is iets waar ik mij constant over blijf verbazen en nooit op uitgekeken raak.

Illustrating is, for me, a way through which I can search for the essence of an emotion, moment, or story. I try to capture abstract feelings that are sometimes difficult to put into words through imagery.

Feelings such as nostalgia and loneliness or a melancholic moment when you feel it´s the end of summer.

Sometimes I zoom in very closely on something I wouldn’t normally notice, like the many colors of an autumn leaf, the texture of a leather bag, or the play of light on a face.

Through that focus, I can temporarily filter out all the noise. I find peace in organizing chaos. My mission is to create harmony and space for wonder, stability, and connection.

I enjoy exploring human interaction, philosophy, and psychology. I draw inspiration from music and nature and nurture my creativity through small adventures.

In my work, I play with shape, contrast, texture, composition, and color. Color being particularly important. It’s what invigorates me and sparks my curiosity. The determining power of its atmosphere is something that constantly astonishes me, and I never tire of it.

error: Content is protected !!